Sibeliuskonsert

13.10.2015 kl. 09:48
Rakastava - Den älskande
Tordsdagen 22.10 kl 19.30
Ekenäs kyrka

 

Rakastava - Den älskande
Tordsdagen 22.10 kl 19.30
Ekenäs kyrka

Västnyländska Kammarkören och Manskören Raseborg

Dir. Niels Burgmann

Program 10 €

Arr. Medborgarinstitutet Raseborg & Ekenäsnejdens svenska församling

Manskören Raseborg